Keresés:

Rólunk

Hírek, események

Kutatócsoportok
Archívum

Linkek

 
Projekt neve: SP! IKT - Science, Please! Innovatív Kutatói Team 
Projektazonosító: TÁMOP-4.2.2/08/1/2008-0011 

2009. július 1. - 2011. június 30.

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem

Projektfelelős: Huba-Varga Nikolett projektvezető
(Pécsi Tudományegyetem Science, Please! Projektiroda, H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)
(Tel: +36(72)501-500/12116, E-mail: huba-varga.nikolett@pte.hu)

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Science Please! Innovatív Kutatói Team a környezeti károsodások bio-, környezet és informatikatudományi vizsgálatával, ezek eredményeiként megfogalmazott innovációkkal szolgálja a Pólus stratégiában meghatározott és ahhoz kapcsolódó oktatási és gazdaságfejlesztési célkitűzéseket; megalapozza a Science Building kutatási humán kapacitását, kutatási tevékenységét. A Kutatói Team összefogja az egyetem kutatói bázisát, nemzetközi beágyazottságával reagál a kutatási trendekre és a gazdaság igényeire.

Hosszú távú stratégiai célunk, hogy a PTE - és ezen belül is a Science Building - a fenntartható emberi élet kutatásának nemzetközileg elismert kiválósági központja, egyben a gazdaság és a társadalom számára hasznos kiemelkedő innovációs bázis legyen.
A projekt általános célja a fenntartható emberi élet kutatása – biotudományi, környezettudományi és informatikai innovatív megoldások keresése.

Kiemelt célok a környezeti károsodások kutatása, valamint a PTE Science Building kutatási humán erőforrás kapacitásának fejlesztése.

A fentiek eléréséhez kitűzött részcéljaink:

Magas színvonalú alap- és célzott alapkutatási tevékenység folytatása a PTE természettudományi kutatói állományának emelésével.
Multi- és transzdiszciplináris Innovatív Kutatói Team kialakítása, nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítése a kétoldalú kapcsolatok bővítése és nemzetközi kutatási hálózatokba történő bekapcsolódás révén. Ezen kutatócsoportjaink elé tűzött fontos célok elérése biztosítja majd a projekt utáni évek kutatási, pályázati és gazdasági sikereit, a természettudományos alapkutatásaink hosszú távú fenntarthatóságát. A témaválasztásokban alapozunk a jelenlegi sikerterületeinkre. Azokat továbbfejlesztjük, bővítjük a legígéretesebb, a nemzetközi trendek élvonalába tartozó irányokkal.
Fontos célkitűzései a programnak a fiatal kutatók, pre- és postdoktorok képzése, kutatásokba vonzása; a nemzetközi élvonalba tartozó kutatási módszerek meghonosítása, kutatásmódszertani ismeretek emelése; a nemzetközi trendekhez illeszkedő kutatásokkal innovációk megalapozása; az IKT hosszabb távú stabil fenntartásának megalapozása a tudományos eredményeket sikeresen alkalmazó új K+F+I projektekkel.

Várt eredmények:

  • Innovatív eredmények a környezeti károsodások kutatásából.
  • A PTE Science Building szakmai működésének megalapozása, a tudományos szellemi erőforrások szinergiákat erősítő koncentrálása.
  • Aktív gazdasági, vállalati és intézményi partnerségek: közös K+F projektek, megbízások, hasznosítás
  • Transznacionális K+F hálózatokban való aktív, gyakran vezető részvétel: közös K+F projektek, kutatáshasznosítás megalapozása
  • Kutatóink tudományos, kutatásmódszertani és innovációs ismeretei jelentősen bővülnek
  • Kutatóink és a kapcsolódó gazdasági szereplők tudományos újító ereje fejlődik

A projekt alapvető tevékenysége komplex, szerteágazó, mégis összefonódó kutatások végzése. A PTE azon természettudományos kutatási tervei, amelyeken az IKT résztvevői dolgoznak, mind kiemelkedő eredményességgel művelt alapokra épülnek, szakmai színvonaluk a nemzetközi élvonalba tartozik. A témaválasztások illeszkednek a nemzetközi irányokhoz; multidiszciplinaritásuk megfelel a legújabb európai felfogásnak.
A tervezett kutatói csoportok mind különböző tudományos szinten álló és életkorú munkatársakból állnak, ezzel segítve az innovatív kutatói közösség működését, a tudományos életpálya vonzó megvalósítását, a szakmai sztenderdek megismerését.

A kutatói teamek integrációját segítik a rendszeresen megrendezett tudományos workshopok. Az első IKT konferencia 2009. július 1. napján került megrendezésre az PTE ÁOK Tanácstermében, amely egyben a szakmai munka nyitóaktusa volt egyben, mivel a felvételt nyert szakemberek itt kapcsolódtak be a kutatói munkába. Augusztus 26-án és szeptember elsején is sor került egy-egy konferenciára, tapasztalatcserére. Jelentős lépés volt a Kutatói Teamek számára a Science Building szeptember elsejei alapkőletétele, mivel a megépülő kutatóközpont magas színvonalú infrastruktúrája nemzetközi viszonylatban is professzionális munkakörülményeket biztosít majd kutatóinak.