Keresés:

Rólunk

Hírek, események

Kutatócsoportok
Archívum

Linkek


Pécsi Tudományegyetem Innovációs Kutatói Teamek létrehozása című projekt zárókonferenciája

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0011

Időpont: 2011. augusztus 23 Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaság Tudományi Kar, Dr. Halasy-Nagy József Aula, 7622 Pécs, Rákóczi út 80

PROGRAM
A konferencia elnökei:
Prof. Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes,
Prof. Dr. Vermes István IKT kutatócsoport-vezető
8.30 – 09.30 – Regisztráció, kávé
09.00 – 09.30 - Sajtótájékoztató
09.30 – 09.40 - Köszöntő
09.40 – 10.00 – Dr. Helyes Zsuzsanna: Szenzoros neuropeptidek szerepe légúti és izületi gyulladás, valamint fájdalom állatkísérletes ->modelljeiben
10.00 – 10.20 – Dr. Sümegi Balázs: B A PARP-1 szerepe a jelátviteli utak szabályozásában
10.20 – 10.40 – Dr. Melegh Béla: Támogatott témáink eredménye és azok nemzetközi kapcsolódásai
10.40 – 11.00 – Dr. Jakab Ferenc: A hantavírus kutatás legújabb hazai eredményei
11.00 – 11.30 - Kávészünet
11.30 – 11.50 – Dr. Kollár László: Szelektív, környezetbarát kémiai szintézisek
11.50 – 12.10 – Dr Balogh Péter: A lép érpálya-organogenezisétől a gyulladásos bélbetegségek modell-fejlesztéséig - az Nkx2-3 szerepe a ->lép-bél tengely összekapcsolásában
12.10 – 12.30 – Dr. Pap Marianna: Egy onkolitikus vírus jelátvitel hatásai tumor sejtekben
12.30 – 13.30 – Ebéd
13.30 – 13.50 – Dr. Fülöp József: Nagy energiájú THZ-es impulzusok előállítása és alkalmazása
13.50 – 14.10 – Dr. Szabadfi Krisztina: A retinakutatás főbb irányai és a munkacsoport által elért legújabb eredmények
14.10 – 14.30 – Dr. Polgár Beáta: A PIBF szerepe a terhesség alatt és malingus daganatok növekedésének szabályozásában: a PIBF receptor ->jellemzése

I. Innovációs Nap

A Pécsi Tudományegyetem Pályázati és Innovációs Igazgatósága Innovációs Napot szervezett, melyre 2011. május 10-én került sor a Tudásközpontban. A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ és a Science, please! Projektiroda egymással karöltve koordinálja a hagyományteremtő szándékkal megrendezendő konferenciát.
Az egyaránt uniós projektekből (TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0004 és TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0011) finanszírozott szervezeti egységek kiemelt figyelmet fordítanak az egyetemen folyó innovációs tevékenységekre, s azok megvalósításában, az eredmények hasznosításában jelentős szerepet vállalnak. A Science Please! Innovatív Kutatói Team a környezeti károsodások bio-, környezet és informatikatudományi vizsgálatával, ezek eredményeiként megfogalmazott innovációkkal szolgálja a Pólus stratégiában meghatározott és ahhoz kapcsolódó oktatási és gazdaságfejlesztési célkitűzéseket. A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ fókuszában pedig az áll, hogy az egyetemi tudásbázist hatékonyan bekapcsolja az innovációs folyamatokba, ezáltal a kutatás-fejlesztési eredmények, találmányok a gazdaság és a társadalom számára valódi értéket képviselő innovációkká válva hasznosulhassanak. Ezen folyamatokkal ismertetik meg a szélesebb – szakmai – közönséget az Innovációs Napon.
A rendezvényen olyan – várhatóan nagy érdeklődésre számot tartó – előadások hangzottak el, mint Kovács L. Gábor innovációért felelős rektorhelyettes úr beszámolója a PTE Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájáról vagy az újonnan felálló Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettesének, Dr. Vadász Istvánnak prezentációja, aki az új szervezet célkitűzéseiről, valamint az innovációs támogatási rendszerek jövőjéről nyújtott tájékoztatást.
Az Innovációs Nap keretében több sikeres magyar találmány bemutatásra került, valamint a PTE innovatív kutatási eredményei közül néhánnyal megismerkedhettek az érdeklődők elsősorban az Innovatív Kutatói Teamek előadásai, ill. nagyméretű plakát-kiállítás formájában.


IV. Innovációs fórum

Az IKT projektben résztvevő David Reinhoudt professzort, holland supramolekuláris kémikust és nanotechnologust a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2010. november 4-én az egyetem díszdoktorává avatta. Ebből az alkalomból a PTE Egészségtudományi Karával közösen 2010. november 3-án a Pécsi Akadémiai Székház nagytermében (7624 Pécs, Jurisics u. 44) IKT Workshopot rendeztünk.
Az Innovatív Kutatói Team IV. Innovációs workshopja 2010. 11. 03-án került megrendezésre A 13:30-kor kezdődő programon előadást tartott Dr Helyes Zsuzsanna, Dr Kollár László és Dr Felinger Attila. Külföldi előadóként David Reinhoudt professzor holland supramolekuláris kémikus és nanotechnologus „From supramolecular chemistry to nanofabrication” című előadással mutatkozott be, amely egyben az ETK díszdoktori előadása is volt.


III. Innovációs fórum

2010. 08. 27-én került sor a PAB Székházban az Innovatív Kutatói Teamek III. Innovációs fórumára.
A rendezvényen két, nemzetközileg elismert kutató tartott előadást:

Prof. Dr.V.Subramaniam és Prof. Dr.L. W,M,M, Terstappen személyében:
Prof. Dr.V.Subramaniam MESA+ Institute for Nanotechnology & MIRA Institute for Biomedical Engineering and Technical Medicine, University of Twente, Enschede, The Netherlands

Prof. Dr.L. W,M,M, Terstappen University of Twente, Faculty of Sciences and Technology, MIRA Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine, Department of Medical Cell BioPhysics,AE, Enschede, The Netherlands

Abstracts

CIRCULATING TUMOR CELLS:“A REAL TIME BIOPSY”
Leon WMM Terstappen

Enumeration and characterization of tumor cells in blood of carcinoma patients represents a unique opportunity for the development of a real time liquid biopsy. These Circulating Tumor Cells (CTC) are however extremely rare and a dedicated system was developed to detect these CTC based on the premise that cells of epithelial cell origin do not belong in the peripheral blood. This CellSearch system utilizes the expression of the Epithelial Cell Adhesion Molecule to immunomagnetically enrich epithelial cells from 7.5 mL of blood. The enriched cells are than stained with the nucleic acid dye DAPI to confirm the presence of a nucleus, cytokeratin 8,18 and or 19 to confirm that the cell is of epithelial cell origin and CD45 to assure that the cell is not of hematopoietic origin. The system can detect the presence of one tumor cell in 7.5 ml of blood and was validated in prospective multicenter clinical trials in metastatic breast, colon and prostate cancer. The presence of CTC in these studies was associated with poor survival and a failure to eliminate the CTC after treatment suggested a futile therapy. Technology was also developed to determine the presence or absence of therapeutic targets on CTC. Expression of treatment targets on tumor cells of the same patients is frequently heterogeneous and it is not yet clear whether or not it is representative of the actual tumor and indeed can be used to guide the choice of therapy.

NOVEL MOLECULAR AND CELLULAR IMAGING TOOLS AND STRATEGIES
Vinod Subramaniam

Recent developments in new imaging modalities and novel fluorescent reagents, such as semiconductor quantum dots, have revolutionized our ability to precisely localize and visualize dynamic processes involving multiple molecular interactions in vitro and in living cells at high spatial, temporal, and chemical resolution. I will focus on multiparameter optical imaging strategies, combining intensity, spectral and lifetime imaging, that enable the quantitative measurement and imaging of photophysical events in nanoconfined structures and of molecular and cellular biophysical processes. I will also touch upon our activities in optical super-resolution imaging, which enables sub-diffraction limit visualization of biomolecules with unprecedented resolution.


II. Innovációs fórum

Időpont: 2010. 05. 28.; 10:00
Helyszín: FEEK Kari Tanácsterem

PROGRAM:

Megnyitó: Czibók Balázs

Dr. Gallyas Ferenc: Poli(ADP-ribóz) polimeráz gátlása:
potenciális célpont az oligodendrocita pusztulás terápiájában

Dr. Szombathelyi Zsolt: Gyógyszerkutatás a Richterben, egyetemi és akadémiai kapcsolatok

Dr. Nyitrai Miklós - Dr. Bugyi Beáta: Biomimetikus modell rendszerek az aktin sejtváz funkcióinak és dysfunkcióinak vizsgálatában


I. Innovációs fórum

A 2009 november 19-én megrendezett Innovációs fórum célja már nem a csoportok bemutatkozása volt, hanem a továbblépés lehetőségeire kerestek megoldást a résztvevők. A fórumon elsősorban a kutatáshasznosítás folyamatáról esett szó, illetve a kutatócsoportokban rejlő további pályázati potenciál felmérése állt a középpontban.
Az elhangzott előadások utáni szakmai megbeszélést követően vacsorával zárult a workshop.

Program:

  • Dr Literáti Nagy Péter /Mecsek Pharma- N-Gene konzorcium részéről/: A gyógyszerfejlesztés aktuális problémái
  • Dobay Kata /KTTK vezető/: Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer a Pécsi Tudományegyetemen
  • Czibók Balázs /Science, please! Projektvezető/: Az FP7 Regpot lehetőségről, mely az IKT folytatását teszi lehetővé

Science Building alapkőletétel és a III. IKT Konferencia

2009. szeptember elsején ünnepélyes keretek között került sor a TIOP 1. 3. 1. pályázati forrásból támogatott Science Building alapkőletételére Gábriel Róbert, a PTE rektora, Molnár Csaba kancelláriaminiszter, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Varga István gazdasági miniszter közreműködésével.
A 2011-ben átadásra kerülő, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított kutatóintézet - amely a kutatóegyetemi rangra törő PTE egyik zászlóshajója - európai színvonalú infrastruktúrát biztosít majd a kutatócsoportoknak. Természetesen a megnyitón és az azt követő állófogadáson az Innovatív Kutatói Team tagjai is nagy számban vettek részt, mivel az IKT harmadik konferenciáját, mintegy az alapkőletétel felvezetéseként, szintén ezen a napon rendezték.
A konferencián elhangzott előadások:

  • Dr. Szeberényi József: A Newcastle-betegség vírus onkolítikus hatása iránti érzékenységet meghatározó celluláris markerek azonosítása
  • Prof. Dr. Ir. W. Olthuis (University Twente, The Netherlands): Lab-on-a-chip technology for clinical diagnostics
  • Dr. Koniorczyk Mátyás: Szuperszámítógépes kutatások a természettudományok és a bioinformatika területén
  • Dr. Melegh Béla: A humán poli(ADP-ribóz)polimeráz-1 gén polimorfizmusok karcinogenezisben betöltött szerepének vizsgálata
  • Dr. Szekeres Júlia: PIBF receptorok szerepének vizsgálata a terhesség alatt és malignus daganatok növekedésének szabályozásában
  • Dr. Gábriel Róbert: A környezetünkben található mágneses és elektromágneses terek élettani hatásainak vizsgálata állatkísérletes modellben