Keresés:

Rólunk

Hírek, események

Kutatócsoportok
Archívum

Linkek

Lézerfizikai Kutatócsoport

A kutatás célja nemlineáris terahertzes spektroszkópiát is lehetővé tevő, nagy energiájú és extrém nagy térerősségű ultrarövid terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása, új alkalmazási lehetőségek felkutatása. További cél tömbi és nanostrukturált félvezetőkben, valamint grafénben nagyenergiájú THz-es impulzusok hatására lejátszódó folyamatok elméleti vizsgálata. Célunk továbbá a kétdimenziós elektronrendszerekben kialakuló erősen korrelált állapotok elemzése és előrejelzése.

Csoportvezető:

Dr. Hebling János
Telefon: 72/501-500/4532
E-mail: hebling@fizika.ttk.pte.hu

Résztvevők:

  • Dr. Tőke Csaba, tudományos munkatárs
  • Dr. Fülöp József András, tudományos munkatárs
  • Dr. Bergou János a CUNY-Hunter College professzora
  • Dr. Harald Giessen (Stuttgart University)
  • Dr. Krausz Ferenc (Kvantumoptikai Max Planck Intézet)
  • Dr. Jainendra K. Jain (Penn State University)
  • Dr. Vladimir I. Falko (Lancaster University)
  • Dr. Arkadiusz Wojs (Wroclawi Egyetem)